اند استاپ (End Stop) سایز ۵

تماس بگیرید

از اند استاپ یا اند کپ برای مسدود کردن سر های آزاد میکروداکت به منظور جلوگیری از ورود خاک و آب استفاده میشود.