کالا همکار- ۵۰۰ متر کابل مسی ایرکور کانالی ۰٫۴*۲*۲۴۰۰ زوجی (CUC) قندی

۶۹۹,۰۰۰ تومان ۶۱۵,۰۰۰ تومان

500 متر کابل مسی ایرکور کانالی 2400 زوجی (CUC) قندی با قیمت ویژه

500 در انبار