کابل مسی ژله فیلد خاکی (BFC) از ۱۰ زوج تا ۱۸۰۰ زوج قندی

این نوع کابل در شبکه های مخابراتی برای کابل مشترکین  و به صورت دفن مستقیم در زیر خاک مورد استفاده قرار می گیرد. این کابل در سایزهای 10 زوج تا 1800 زوج  بسته به کاربرد و نیاز مشتری قابل تولید می باشد.

پاک کردن