کابل نوری دراپ ۲ کر سه مهار رفسنجان (Drop cable)

تماس بگیرید

این نوع کابل جهت نصب داخلی و خارجی در پروژه های FTTH برای برقراری اتصال بین باکس توزیع به مصرف کننده کاربرد دارد.

دارای سه مهار بوده و تار نوری به کار رفته در آن از مدل G657 A2 است.