سابداکت چهار سوراخه

۰ تومان

سابداکت لوله ای است که دارای 3 و یا 4 سوراخ است و در عملیات کابلکشی کانالی هر کابل فیبر نوری را از داخل یک سوراخ سابداکت عبور میدهند که خود سابداکت نیز در داخل لوله های PVC کشیده میشود و بعد از آن تیم کابلکشی مبادرت به کابلکشی کابل فیبر نوری میکنند.

شناسه محصول: HT10164 دسته: برچسب: , ,