کالا همکار-دستگاه فیوژن سومیتومو (۷۲C)

۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

این دستگاه بسیار کم کار کرد است و در حدود 1000 کر فیوژن با آن انجام شده است ضمنا یک عدد کلیور سومیتومو مدل FC-8R و یک عدد استریپر سومیتومو نیز همراه آن است.